Zpracování osobních údajů

Upozorňujeme, že souhlas musí být svobodný, konkrétní,

informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu nesmí být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, né povinností.

Zde naleznete obecný vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů,

který je třeba upravit a doplnit podle skutečnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas AstavbyZ s.r.o. (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

(uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

 • Telefonní číslo
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zpětného kontaktu. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo zavoláním.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
 1. Např. IT dodavatelé
 2. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 1. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

JAKÉ PROJEKTY DĚLÁME:

collage-icon1

RODINNÉ DOMY

collage-icon4

MALÉ AŽ STŘEDNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

collage-icon3

REKONSTRUKCE

collage-icon2

KOMERČNÍ PROSTORY

collage1
collage2
collage3 project-small

POJĎME ZKONZULTOVAT
VÁŠ PROJEKT

Napište nám vaše telefonní číslo a my se vám ozveme

Nebo nám zavolejte na 731 219 027 či napište na info@astavbyz.cz

collage1